Тайнствената символика на някои цветя в букета

Още от древни времена хората са използвали красивите букети и цветя в тях, не само като украшение и декорация, но и като начин за комуникация. Всяко цвете било отъждествявано със съответно човешко чувство, била му приписана определена емоционална символика. Различните съчетания от цветя в букетите представлявали закодирани послания. Така постепенно, освен с тяхното естетическо значение, Continue reading